Kimya Özel Ders İzmit

Sevgili Öğrenciler;

Kimya; maddenin nasıl ve niçin birleştirildiği veya ayrı olduğu ve maddelerin enerji ile nasıl etkileşime girdiği ile ilgilidir. Pek çok insan kimyacıları bir laboratuvarda garip sıvıları karıştıran beyaz kaplamalı bilim adamları olarak düşünür fakat gerçek şu ki hepimiz kimyacıyız. Temel kimya kavramlarını anlamak hemen hemen her meslek için önemlidir. Kimya, hayatımızdaki her şeyin bir parçasıdır.  Var olan her materyal maddeden oluşur, hatta kendi bedenlerimizde bile. Büyüme ve pişirme yemeklerinden evlerimizi ve vücutlarımızı temizlemeye ve bir uzay mekiği fırlatmaya kadar yaptığımız her şeye kimyanın bir parçasını oluşturur. Kimya, dünyamızı tanımlamamıza ve açıklamamıza yardımcı olan fiziksel bilimlerden biridir.

Her biri birçok çalışma alanına sahip olan beş ana kimya dalı vardır bunlar:

 1. Analitik kimya; maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlamak ve ölçmek için kalitatif ve kantitatif gözlem kullanır. Bir anlamda, tüm kimya analitiktir.
 2. Fiziksel kimya; kimyayı fizik ile birleştirir. Fiziksel kimyagerler madde ve enerjinin nasıl etkileşimde bulunduğunu araştırır. Termodinamik ve kuantum mekaniği fiziksel kimyanın önemli dallarından ikisidir.
 3. Organik kimya; özellikle karbon elementini içeren bileşikleri inceler. Karbon, karmaşık kimyasal bağlar ve çok büyük moleküller oluşturmasını sağlayan birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Organik kimya “Yaşam Kimyası” olarak bilinir, çünkü canlı dokuyu oluşturan tüm moleküller yapılarının bir parçası olarak karbona sahiptir.
 4. İnorganik kimya; yapılarının bir parçası olarak karbon içermeyen metaller ve gazlar gibi malzemeleri incelemektedir.
 5. Biyokimya; canlı organizmalar içerisinde meydana gelen kimyasal işlemlerin incelenmesidir.

 

Kimyanın Önemi Nedir ve Niçin Öğrenmekmeliyiz?

Kimya, maddenin incelenmesi ve bunun diğer madde ve enerji ile etkileşimidir. Kimya, karmaşık ve sıkıcı bir bilim olmakla ünlüydü, ancak çoğu zaman, bu itibarın haksız olduğu söyleniyor. Havai fişekler ve patlamalar kimyaya dayanıyor, bu yüzden kesinlikle sıkıcı bir bilim değil. Kimya dersleri alırsanız, matematik ve mantığı uygularsınız ki bu alanlarda zayıfsanız kimya çalışmasını zorlaştırabilir. Ancak, herkes işlerin nasıl yürüdüğünün temellerini anlayabilir. Özetle, kimyanın önemi, etrafınızdaki dünyayı açıklamasıdır.

Sınıflarına Göre Kimya Konularından Bazıları:

9.Sınıf Kimya Konuları

1. Ünite Kimya Bilimi

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite Atom ve Periyodik Sistem:

 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem

3. Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler:

 • Kimyasal Tür
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • Zayıf Etkileşimler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite Maddenin Hâlleri:

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Gazlar
 • Doğa ve Kimya:
 • Su ve Hayat
 • Çevre Kimyası

10. Sınıf Kimya Konuları

 

1. Ünite Kimyanın Temel Kanunları ve Tepkime Türleri

 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

2. Ünite Karışımlar

 • Homojen ve Heterojen Karışımlar
 • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

3. Ünite Asitler, Bazlar Ve Tuzlar

 • Asitler ve Bazlar
 • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
 • Tuzlar

4. Ünite Kimya Her Yerde

 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Gıdalar

11. Sınıf Kimya Konuları

1. Ünite Modern Atom Teorisi

 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Periyodik Özellikler
 • Elementleri Tanıyalım
 • Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite Mol Kavramı Ve Kimyasal Hesaplamalar

 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

3. Ünite Gazlar

 • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
 • İdeal Gaz Yasası
 • Gazlarda Kinetik Teori
 • Gerçek Gazlar
 • Gaz Karışımları
 • Çözücü çözünen etkileşimleri
 • Derişim Birimleri
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

5. Ünite Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Tepkimelerde Isı Değişimi
 • Oluşum Entalpisi
 • Bağ Enerjileri
 • Tepkime Isılarının Toplana-bilirliği.

6. Ünite Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Çarpışma Teorisi
 • Tepkime Hızları
 • Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

7. Ünite Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Kimyasal Denge
 • Dengeyi Etkileyen Faktörler
 • Sulu Çözelti Dengeleri

12. Sınıf Kimya Konuları

 

1. Ünite Kimya Ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

2. Ünite Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme Molekül Geometrileri

3. Ünite Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

4. Ünite Enerji Kaynakları Ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar.
 • Alternatif Enerji Kaynakları.
 • Sürdürülebilirlik.
 • Nanoteknoloji.

 

Niçin Bizi Tercih Etmelisiniz?

 • İzmit’te Kimya 9. Sınıf Özel dersini sahasında uzman öğretmenlerimizden öğrenebilirsiniz.
 • İzmit’te Kimya dersi nedir? Sorusuna en güzel cevabı alanında Uzman Kimya öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
 • Kimya dersi 10.sınıf konularını en güzel öğrenmenin yolu Kimya Özel Ders İzmit kursumuzda yapılmaktadır. Kimya kursumuza sizleri bekliyoruz.
 • Kimya ders notları TYT konularına çalışma ve başarılı olmak, Kimya Özel Ders İzmit kursumuzda çalışmalısınız. Biz öğrencilerimizin başarısı adına her türlü fedakarlığı yapmaktayız.
 • Kimya dersi 11. Sınıf konularında başarılı olmak isteyen Kimya Özel Ders İzmit kursumuza bekleriz
 • TYT kimya ders notları Kimya Özel Ders İzmit kursumuzda etraflıca verilmektedir.