Biyoloji Özel Ders İzmit

Sevgili Öğrenciler;

Biyoloji; yaşam bilimi ve canlı organizma olarak tanımlanmaktadır. Bir organizmadan, bakterilerden veya birkaç hücreden, hayvanlar, bitkiler ve mantarlardan oluşan canlı bir varlıkları inceleyen bilim dalıdır.

Biyoloji biliminin özellikleri, hücrelerdeki moleküler mekanizmaların çalışmasından organizmaların sınıflandırılmasına ve davranışına, türlerin nasıl geliştiğine ve ekosistemler arasındaki etkileşime kadar uzanmaktadır.

Biyoloji çoğu zaman diğer bilimlerle üst üste gelir; örneğin, biyokimya ve biyoloji, kimya ve tıp ile toksikoloji; biyoloji ve fizik ile biyofizik, biyoloji ve coğrafya ile stratigrafi; Biyoloji ve astronomi ile astrobiyoloji vb. Biyoloji, canlıların incelenmesi ve yaşamsal süreçlerini incelemektedir.

Biyoloji, çalışma kolaylığı için ayrı dallara bölünmüştür, ancak tüm alt bölümler temel ilkelerle ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple, bitkilerin çalışmasını (botanik) hayvanlardan (zooloji) ve organizmaların yapısını (morfoloji) çalışmanın işlevinden (fizyoloji) ayırmak alışılmış olsa da tüm canlılar ortak olarak paylaşırlar.

Hücresel biyoloji, organizmaların tüm yaşamlarının temel birimini, vücuttaki hücreyi inceler; fizyoloji organların kimyasal ve fiziksel fonksiyonlarını, bir varlığın organ sistemini ve dokularını inceler ve ekoloji, farklı varlıkların çevreleriyle nasıl birleşme ve etkileşime girdiğini inceler.

Hücre biyolojisi, hücrelerin incelenmesidir-canlı organizmalardaki temel yapı ve fonksiyon birimleridir. Hücreler ilk olarak bileşik mikroskobun icat edildiği 17. yüzyılda gözlendi. O zamandan önce, bireysel organizma olarak bilinen bir alanda bir bütün olarak çalışıldı. Bu araştırma alanı biyolojik bilimlerin önemli bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Popülasyon biyolojisi, belirli bir alanda veya bölgede yaşayan gruplarla veya organizma popülasyonlarıyla ilgilidir. Bu seviyede, belirli tür bitki ve hayvanların, yaşayan dünya arasında var olan karmaşık ve kendi kendine kalıcı ilişkilerde oynadıkları rollerin yanı sıra, bu ilişkileri doğal olarak koruyan yerleşik kontrollerin çalışmaları da yer almaktadır.

Biyoloji, işlevleri, olgunlaşması, yapısı, kökeni, taksonomisi ve dağılışı da dahil olmak üzere, yaşam ve yaşam çalışmaları ile ilgili doğal bir bilimdir. Biyolojinin alt disiplinleri, organizmaların analiz edildiği kabuk ve canlı organizmaları incelemek için kullanılan işlemler temelinde tanınır. Moleküler biyoloji canlıların sistemlerinin zor etkileşimlerini inceler.

Biyoloji Dersi Nasıl Çalışılmalı?

 • Biyoloji konularını ana ve alt başlıkları ile yazıp, gözünüzün önünde bulundurun.
 • Eğer ders dinleme imkânınız varsa, işleyeceğiniz konuyu derse girmeden önce gözden geçirin.
 • Akılda tutamadığınız kelimeler için tekerlemeler uydurun
 • Konuyla ilgili çizelgeleri ve şekilleri hafızanızda kalması için, günlük hayattaki bazı şeylere benzetin.
 • Bir plan dahilinde ders notlarından sistemli tekrar yapın.
 • Her konuyla ilgili bol soru çözerek test hızınızı arttırın. Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli.
 • Ders dikkatle dinlenilmeli. Derse aktif katılım sağlanmalı.
 • Konu içinde, geçen önemli kavram, ilke, hipotez ve kuramları açıklayıcı notlar tutulmalı.
 • Konular bir bütün halinde öğrenilmeli.
 • Çözümünde güçlük çekilen sorular belirlenerek öğretmene sorulmalı.
 • Soruların çözüm yollarına ve açıklamalarına dikkat edilmeli.

Lise Biyoloji Konularından Bazıları

9. Sınıf Biyoloji Konuları:

 • Bilimsel Bilginin Doğası
 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlının Temel Bileşenleri (İnorganik Maddeler, Organik Maddeler)
 • Hücre
 • Sınıflandırma

 

10. Sınıf Biyoloji Konuları:

 • Hücre Bölünmeleri (Mitoz Bölünme-Mayoz Bölünme)
 • İnsanda Üreme Sistemi (Dişi Üreme Sistemi-Erkek Üreme Sistemi)
 • Embriyonik Gelişim Süreçleri.
 • Kalıtım.
 • Ekoloji.

11. Sınıf Biyoloji Konuları:

 • Sistemler (Sinir Sistemi, Endokrin Sistem, Duyu Organları, Destek ve Hareket Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi)
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi.

12. Sınıf Biyoloji Konuları:

 • Nükleik Asitler.
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi.
 • Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji.
 • ATP ve Fosforilasyon Çeşitleri.
 • Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum.
 • Bitki Biyolojisi.
 • Ekoloji.
 • Hayatın Başlangıcı ve Evrim.

İzmit Biyoloji Kursu Olarak:

 • İzmit Biyoloji kursu fiyatlarımızı görmeden karar vermeyin

TYT Biyoloji kursu İzmit kurslarımızla geleceğe hazırlanınız.

 • Sadece Biyoloji kursu merkezimizde sizlere Biyoloji eksiklerinizi gönül rahatlığıyla tamamlayınız.
 • Biyoloji Özel Ders İzmit merkezimiz etütlerimizle öğrencilerimizin hizmetindeyiz.
 • Biyoloji Özel Ders İzmit merkezimiz Biyoloji yaz kurslarımıza bütün öğrencilerimizi bekliyoruz.